Aviz juridic

INFORMAȚII GENERALE

Acest site web este proprietatea Celo (în continuare GC), alcătuită din companiile Celo SA, Celo Distribución SA, CELO Befestigungssysteme GmbH și Celo Fijaciones SL.

GC, responsabil pentru site-ul www.celofixings.com, pune acest document la dispoziția utilizatorilor pentru a îndeplini obligațiile stipulate în legea privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, Legea 34/2002 (LSSI-CE), precum și informarea tuturor utilizatorilor site-ului web despre condițiile de utilizare a site-ului menționat.

Nume companie: CELO, SA
Nume comercial: CELO
Adresă înregistrată: PI PLA DE LA BRUGUERA CL ROSELLÓ, 7. 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA)
Număr TAX: A08203697
Telefon: 937 158 383
Fax: 937 158 380
Email: celo@celo.com
Registrul companiilor din Barcelona: 11417, L 10196, F 80, S 3, H 15892

Nume companie: CELO DISTRIBUCION, SA
Nume comercial: CELO
Adresă înregistrată: PI PLA DE LA BRUGUERA CL ROSELLÓ, 7. 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA)
TAX Num. : A58824327
Telefon: 937 158 383
Fax: 937 158 380
Email: info@celofixings.es
Registrul companiilor din Barcelona: T 10730, L 9699, F 164, S 3 , H 126798

Nume companie: CELO FIJACIONES SL
Nume comercial: APOLO
Adresă înregistrată: PI PLA DE LA BRUGUERA CL ROSELLÓ, 7. 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA)
Număr TAX: B61238168
Telefon: 937 158 383
Fax: 937 158 380
Email: info@celofixings.es
Registrul companiilor din Barcelona: T 29503, F 70, S 8, HB 153030 < / p>

Nume companie: CELO Befestigungssysteme GmbH
Nume comercial: Apolo MEA
Adresă înregistrată: Industriestraße 6 - D-86551 AICHACH - Deutschland
Etichetă de înregistrare: HRB 17775 / Augsburg
Telefon : +49 (0) 8251 90 485 0
Fax: +49 (0) 8251 90 485 49
E-mail: info@celofixings.de

OBIECT

Obiectul acestor termeni de utilizare este navigarea, accesul și utilizarea portalului și a informațiilor din acesta. Acțiunile de mai sus conferă statutul de utilizator fără a fi necesară o semnătură convențională de către utilizator, în termenii și condițiile stabilite aici, fără a aduce atingere aplicării reglementărilor obligatorii relevante.

OBIECT, CONDIȚII DE ACCES ȘI UTILIZARE

Toată lumea care accesează acest site web își asumă rolul de utilizator, angajându-se să respecte și să respecte cu strictețe prevederile prezentate aici, precum și orice altă dispoziție legală care s-ar putea aplica. GC este obligat să avertizeze utilizatorul că, dacă nu este de acord cu termenii stabiliți în acest document, trebuie să se abțină de la accesarea site-urilor web.

Accesarea și navigarea pe acest site implică acceptarea și cunoașterea avertismentelor legale stabilite aici. Accesarea simplă a site-ului nu implică stabilirea niciunui tip de relație între GC și utilizator.

Utilizatorii acestui site web trebuie, în orice caz, să se abțină de la ștergerea, modificarea, ocolirea sau alterarea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care ar putea fi instalat pe acesta.

GC oferă o gamă largă de informații, servicii și date, iar utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea corectă a site-urilor web. Această responsabilitate se extinde la toate utilizările și practicile implicate de utilizator pe site-urile web, precum și la utilizarea acestora de către informațiile, serviciile și datele oferite de GC.

GC își rezervă dreptul de a modifica informațiile de orice fel care ar putea apărea pe site, fără nicio obligație de a notifica în prealabil sau de a informa utilizatorii cu privire la obligațiile menționate, publicarea pe site-ul web GC fiind considerat suficient.

Site-ul web respectă legislația în vigoare și este supus tuturor obligațiilor stipulate în regulamentele menționate.

POLITICA PRIVIND LEGĂTURILE ȘI EXCLUDERI DE RESPONSABILITATE.

GC nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul paginilor web pe care utilizatorul le poate accesa prin linkurile furnizate pe platformă și declară că în niciun caz nu va proceda la examinarea sau exercitarea orice fel de control asupra conținutului altor site-uri de pe web. Nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, acuratețea, veridicitatea, validitatea sau legalitatea site-urilor care nu sunt proprietatea sa și care ar putea fi accesate prin intermediul linkurilor.

GC declară că a luat toate măsurile necesare pentru a preveni orice prejudiciu utilizatorilor site-urilor sale web care ar putea apărea din navigarea pe aceste site-uri web. În consecință, GC nu își asumă în niciun caz responsabilitatea pentru orice posibil prejudiciu suferit de utilizatori ca urmare a navigării.

PROPRIETATE INTELLECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Acest site web, inclusiv, dar fără a se limita la programarea, editarea, compilarea și alte elemente necesare pentru ca acesta să funcționeze, proiectele, siglele, textul și / sau grafica sunt proprietatea GC (sau, dacă este necesar, deține o licență sau o autorizație explicită a autorilor). Toate conținuturile site-ului web sunt protejate în mod corespunzător de reglementările privind proprietatea intelectuală și industrială și sunt, de asemenea, înscrise în registrele publice pertinente.

Indiferent de scopul pentru care sunt destinate, toate reproducerile totale, parțiale, utilizarea, exploatarea, distribuția și comercializarea vor necesita, în orice caz, o autorizare prealabilă scrisă de către GC. Orice utilizare fără autorizare prealabilă de către GC va fi considerată o încălcare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale autorului.

Orice design, logo-uri, text și / sau grafică care nu aparțin GC care apar pe site aparțin proprietarilor respectivi, care sunt responsabili pentru orice controversă care ar putea apărea cu privire la lor. În orice caz, GC are o autorizare prealabilă explicită din partea autorilor menționați.

GC autorizează în mod explicit terții să redirecționeze utilizatorii către conținut specific de pe site-ul său web, deși trebuie să-i redirecționeze în toate cazurile către site-ul web principal al GC.

GC recunoaște drepturile de proprietate industrială și intelectuală deținute de proprietarii respectivi și, în cazul în care un astfel de conținut apare pe site-ul web, acest lucru nu implică existența niciunui drept sau responsabilitate referitoare la către GC în legătură cu drepturile menționate, nici cu sprijinul, sponsorizarea sau recomandarea acestora de către GC.

Orice observații referitoare la eventuale încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială sau cu privire la oricare dintre conținutul site-ului web trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: info@celofixings.com .

LEGI APLICABILE ȘI JURISDICȚIE

Pentru a soluționa toate controversele sau întrebările referitoare la acest site web sau la activitățile desfășurate pe acesta, se va aplica legislația spaniolă și părțile se supun în mod explicit acestei legislații; instanțele și tribunalele din Barcelona vor fi competente să soluționeze toate conflictele care decurg din sau legate de utilizarea acestuia.

Published: 2021-06-28